INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES I ESTACIONS DE CARREGA VE

Preestudis:
-Anàlisi energètic i justificació econòmica.
-Especificacions tècniques de la instal·lació.
-Possibilitat d’accés a subvencions i/o a desgravació d’IBI.
-Proposta de pressupost.

Suport en la tramitació de subvencions:
-Col·laborem amb l’empresa per obtenir la documentació necessària en el termini indicat.

Projecte:
-Projecte seguint amb tota la normativa vigent. Tramitació de llicència urbanística. Calendarització de les actuacions.

Instal·lació:
-Instal·lació dels equips i posada en marxa.
-Certificat CE dels equips instal·lats.
-Una vegada instal·lat l’equipament es pot fer un seguiment online de la despesa de la llum.